Air Canada cho thêm 16,500 nhân viên nghỉ việc

Montreal: Sau khi đã cho 5,100 các tiếp viên phi hành nghỉ việc, trong hôm thứ ba ngày 31 tháng 3,...