Sẽ Không Có Thế Vận Hội Tokyo 2020

Cuối cùng rồi chuyện gì phải tới đã tới: Thế vận hội Tokyo 2020 bị hoãn lại cho đến năm 2021. Quyết định trên...