Home Trò Truyện với @

Trò Truyện với @

KAL 007

Tên ông ta là Gennadi Osipovich. Một cái tên khó nhớ và không gợi lên một ý niệm nào. Đơn giản chỉ là một...