Mỹ huy động một triệu binh sĩ chống COVID-19

Trump ký sắc lệnh cho phép quân đội huy động một triệu binh sĩ dự bị, giúp đối phó Covid-19 trong bối cảnh nước...