Covid-19 từ Bệnh Viện Bạch Mai lan khắp Hà Nội, 40.000 người bị truy...

Dịch Covid-19 từ Bệnh viện Bạch Mai “đã lan ra gần 20 quận, huyện”, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thủ đô Hà Nội...