Chỉ có 114 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 12 tháng 7 thì trong 24 giờ trước đó, chỉ có 114 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và không có người nào chết.
Đây là con số lây nhiễm covid thấp nhất trong một ngày ở tỉnh bang Ontario kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 cho đến nay.
Trong số 114 bị nhiễm covid này có 18 người ở khu Grey Bruce, 15 người ở thành phố Waterloo bà 10 người ở Toronto.
Những vùng như thành phố Ottawa, Thunder Bay.. đã không có một người nào nhiễm covid trong ngày chúa nhật.
Tính đến ngày thứ hai 12 tháng 7, có 79.2 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa ít nhất 1 mũi và 56 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi, nhiều hơn con số 48 phần trăm cư dân Mỹ được chủng ngừa hoàn toàn.
Số người có dương tính với covid ở tỉnh bang Ontario chỉ còn 1,610 người và 204 người phải nằm trong khu cấp cứu với 123 người phải dùng máy trợ thở.
Chính quyền các cấp ở tỉnh bang Ontario nhất là chính quyền thành phố Toronto đang nỗ lực chủng ngừa số người chưa chủng ngừa còn lại, bằng cách cho thiết lập nhiều y viện lưu động, gần những khu chúng cư lao động, cho chủng ngừa qua đêm đến sáng, cũng như cho chủng ngừa không cần hẹn.
Tính đến nay có trên 80 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở thành phố Toronto được chủng ngừa 1 mũi và trên 60 phần trăm cư dân được chủng ngừa hai mũi.