Chỉ có 3 trường đại học Canada trong danh sách 50 trường đại học tốt nhất thế giới

Theo bản liệt kê những danh sách các trường đại học tốt nhất trên thế giới, của tổ chức Times Higher Education World University Ranking, phổ biến hôm thứ hai 21/11, chỉ có 3 trường đại học Canada ở trong 50 trường đại học đứng hàng đầu.

Trường đại học Toronto đứng hàng thứ 18, trường đại học University of British Columbia đứng hàng thứ 40 và trường đại học McGill đứng hàng thứ 46.

Tổ chức Times Higher Education đã xếp hạng 1,799 trường đại học của 104 quốc gia trên thế giới dựa vào 13 tiêu chuẩn như là dạy học, khảo cứu..

Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có số trường đại học được xếp trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu. Trong năm nay Trung quốc đã qua mặt Úc Đại Lợi để trở thành quốc gia đứng hàng thứ tư, với số trường đại học trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu.

5 trường đại học được xếp hàng đầu thế giới theo thứ tự:

-Trường đại học Oxford của Anh quốc

-Trường đại học Havard

– Trường đại học Cambridge

-Trường đại học Stanford

-Trường đại học MIT

TH (Theo dailyhive.com)