Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ sút giảm gần 3 ngàn điểm: ngày tệ hại nhất kể từ ngày “thứ hai đen” năm 1987

New York: Trong hôm thứ hai ngày 16 tháng 3, các chỉ số của các thị trường chứng khoán New York và Toronto đã sút giảm nặng nề, vì những lo sợ là đại dịch COVID-19 sẽ làm nguy hại cho nền kinh tế.
Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ sút giảm gần 3 ngàn điểm trong ngày thứ hai, ngày tệ hại nhất kể từ ngày “thứ hai đen” năm 1987 cho đến nay. Chỉ số SP 500 sút giảm 12 phần trăm và ở mức 2,386 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq cũng sút giảm 12 phần trăm và ở mức 6,904 điểm.
Tại Toronto chỉ số Sp/TSX của thị trường chứng khoán Toronto sút giảm 1,355 điểm hay 10 phần trăm và ở mức 12,360 điểm.
Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên báo chí là đại dịch COVID-19 có thể kéo dài cho đến tháng 8 năm nay và nền kinh tế Mỹ có thể đã đi vào vòng suy thoái (recession)?