Chính quyền Atlanta bắt đầu cúp nước nhà nào trả tiền chậm trễ

Từ hơn 10 năm qua, chính quyền thành phố Atlanta nổi tiếng là đã không mạnh tay thu tiền nước đối với nhiều gia đình và khách hàng trả trễ hoặc không chịu đóng tiền nước trong nhiều tháng trời. Sở Cung Cấp Nước tuy có đưa ra những tờ giấy cảnh cáo cho những khách hàng có tiền thiếu hoặc trả trễ quá nhiều là vòi nước trong nhà của họ sẽ bị khóa, nhưng rất ít có người bị khóa nước.

Nhưng giờ đây, việc khóa nước đã bắt đầu được áp dụng đối với những ai đã trả trễ quá lâu và những người đã không chịu đóng tiền nước trong nhiều tháng trời. Và qua tuần lễ thứ nhì, một đợt những giấy cảnh cáo sẽ khóa nước lại được gửi đến hàng ngàn khách hàng khác còn thiếu tiền.

Những người nhận được giấy cảnh cáo phải thu xếp trong vài ngày trước cuối tuần để có đủ tiền mặt tối thiểu là 25% số tiền còn thiếu để đóng trong ngày thứ Hai đầu tuần, và thu xếp thời gian để trả tiếp số nợ còn lại thì mới tránh tình trạng bị cúp nước. 

Tuy nhiên người đứng đầu cơ quan cung cấp nước là bà Mikita Browning nói rằng chính sách khóa ống nước này không diễn ra cùng lúc với tất cả mọi khách hàng. Hiện nay, việc khóa vòi nước chỉ áp dụng với những nhà chỉ có 1 gia đình độc lập, còn với những khách hàng khác thì có phần hơi rắc rối. Đó là trường hợp của những khu có nhiều gia đình cùng sinh sống, nhưng chỉ có 1 đồng hồ nước chung cho cả khu, và do đó không ai rõ là trong đó có những gia đình nào đã đóng tiền và những gia đình không chịu đóng. Bà Browning nói rằng cơ quan chính quyền không muốn phạt những người nào đã tuân thủ việc đóng tiền nước đều đặn, và bà sẽ thảo luận với Thị trưởng Andre Dickens về một phương thức để giải quyết vấn đề này.

Phải mất một thời gian khá lâu để chính quyền Atlanta có thể thu hồi được đầy đủ số tiền thiếu của các gia đình đã dùng nước nhưng không chịu trả trong thời gian dài hơn 10 năm qua, với số tiền lên đến $20 triệu Mỹ kim.