Chính quyền Cobb County phải sửa lại kết quả bầu cử

Lynette Burnette và Madelyn Orochena

Hội đồng Ghi Danh và Tổ Chức Bầu cử tại Cobb County đã cho biết là họ sẽ tổ chức một phiên họp vào chiều thứ Tư tuần này để tuyên bố lại kết quả bầu cử đã diễn ra trong kỳ bầu cử ngày 8 tháng 11 vừa qua. Lý do là một cuộc đếm phiếu lại cho cuộc tranh cử chức vụ Địa hạt số 1 Hội đồng Thị Chính của Kennesaw đã thay đổi kết quả so với lúc ban đầu.

Vào đêm đếm phiếu ngày 8 tháng 11, ứng cử viên Madelyn Orochena được tuyên bố là người đắc cử với kết quả hơn đối thủ là Lynette Burnette chỉ có 16 phiếu. Kennesaw là một thị xã nhỏ, thuộc ngoại ô cách Atlanta khoảng 27 dặm về phía tây bắc với khoảng 33,000 cư dân.

Tuy nhiên qua ngày hôm sau cô Orochena lại nhận được một cú điện thoại từ Hội đồng Bầu Cử cho biết là có một chiếc máy ghi nhận dữ liệu kết quả bầu cử tại một thùng phiếu đã chưa được cộng vào tổng số. Kết quả sau đó khi tổng cộng lại cho thấy cô đã thua đối thủ đến 31 phiếu.  

Cô Orochena nói rằng mình rất sững sờ và có nhiều thắc mắc nên cô muốn mở một cuộc đếm lại toàn bộ kết quả cuộc bầu cử vừa qua. Cuộc đếm lại tất cả những lá phiếu vừa qua sẽ diễn ra từ ngày Chủ Nhật đến tối thứ Hai đầu tuần. Và qua ngày hôm sau, hội đồng bầu cử sẽ tổ chức một phiên họp để loan báo chính thức kết quả người thắng cử.