Chính quyền DeKalb County mở lại văn phòng trợ giúp tiền thuê nhà vì COVID-19

Các viên chức của tỉnh hạt DeKalb County vừa quyết định loan báo mở lại văn phòng trợ giúp tiền thuê nhà cho những cư dân gặp khó khăn vì thiếu hụt thu nhập do hậu quả của đại dịch COVID-19.
Sau khi chương trình này được phát động vào năm 2021 do chính sách tài trợ từ chính quyền liên bang khi TT Biden lên nắm quyền, đáp ứng nhu cầu to lớn của nhiều cư dân, nên đã có hàng ngàn người thi nhau nộp đơn chỉ trong vài giờ đồng hồ đầu tiên. Sau đó, chính quyền tỉnh hạt đã cấp phát khoảng 52.8 triệu Mỹ-kim để trợ giúp cho gần 4,900 gia đình đủ tiêu chuẩn để nhận tiền trang trải cho tiền thuê nhà và chi phí điện nước.
Muốn biết thêm chi tiết về chương trình và nộp đơn xin được giúp đỡ, mọi cư dân có thể vào trang mạng của DeKalb County hoặc gọi số điện thoại 404-371-3201.