Chính quyền Mỹ thất thoát trên 200 tỷ Mỹ Kim tiền tài trợ nạn nhân đại dịch covid

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 28 tháng 6, của văn phòng kiểm toán Hoa Kỳ, the Office of the Inspector General (OIG), thì trong thời đại dịch covid, có những kẻ gian khai man để lãnh tiền tài trợ và số tiền mà chính quyền liên bang mất đi vì những gian lận này lên đến trên 200 tỷ Mỹ Kim.
Bản tường trình của văn phòng kiểm toán OIG cho thấy là ít nhất 17 phần trăm trong số 1,200 tỷ Mỹ kim mà chính quyền Mỹ tài trợ cho giới tiểu thương đã bị mất mát.
Bản tường trình cũng cho thấy là trên 136 tỷ Mỹ kim của chương trình Economic Injury Disater Loan va 64 tỷ Mỹ kim của chương trình the Paycheck Protection bị thất thoát.
Theo tổng thanh tra của văn phòng OIG thì một số lớn những kẻ gian đã lợi dụng những dễ dàng, khi chính quyền muốn chuyển tiền nhanh chóng, cứu trợ những giới tiểu thương, có nguy cơ phải đóng cửa trong thời đại dịch covid.
Cũng theo tổng thanh tra của văn phòng OIG thì trên 1 ngàn nghi can bị buộc tội gian lận tiền tài trợ đại dịch và trong số này có 803 người bị bắt giữ.
Các cơ quan an ninh vẫn còn tiếp tục mở những cuộc điều tra tìm thêm những kẻ gian lận tiền tài trợ của chính quyền liên bang.