Chùa Bảo Quang tổ chức đại lễ vía Phật A Di Đà

Santa Ana, California: Một đại lễ Vía Phật A Di Đà được tổ chức trong ba ngày từ thứ năm 8 tháng 12 cho đến ngày thứ bảy 10 tháng 12, tại chùa Bảo Quang trong thành phố Santa Ana, tiểu bang California.
Theo bản tin của báo Người Việt thì trưởng ban tổ chức là tỳ kheo Thích Huệ Minh, phó trú trì chùa Bảo Quang, với sự trợ giúp của tỳ kheo Thích Nhuận Hùng.
Vì tổ chức một ngày lễ Vía vô cùng khó khăn nên chùa Bảo Quang muốn mượn dịp này để lập một trai đàn cầu siêu và giải oan bạt độ, chẩn tế cho chư vong linh.
Chư tăng trong cung an chức sự gồm các vị từ nhiều nơi, đóng góp trong nhiều ban như chứng minh, sám chủ, pháp sư, công văn, đạo tràng kinh sư và nhạc lễ.
Ban chứng minh gồm có Hòa Thượng Thích Đạo Quang (chùa Quan Âm Orange County), Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Tổ Đình Minh Đăng Quang), Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận (chùa Trí Phước Westminster) và Hòa Thượng Thích Thiện Long (chùa Phật Tổ).
Sẽ có khoảng 200 chư tăng ni từ khắp nơi về tham dự đại lễ và cũng theo những ước đoán thì số người tham dự đại lễ Vía Phật A Di Đà trong 3 ngày, sẽ lên đến hàng ngàn người.