Chủng ngừa covid bằng thuốc chủng made in China và Astra Zeneca , thì có thể sẽ không được nhập cảnh Mỹ.

London, Anh quốc: Những hy vọng của những giới chức cầm quyền về việc thiết lập một “hành lang du lịch” cho cư dân hai quốc gia Hoa Kỳ và Anh quốc, đã mờ dần sau khi có những tin là chính quyền Hoa Kỳ sẽ không cho những người được chủng ngừa covid bằng thuốc Astra Zeneca vào Hoa Kỳ.
Hiện nay tuy thuốc chủng Astra Zeneca cũng được sản xuất ở các cơ xưởng dược phẩm ở Mỹ, nhưng thuốc chủng này vẫn chưa được cơ quan kiểm tra thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, chuẩn y cho sử dụng ở Mỹ.
Cho đến nay chỉ có 3 loại thuốc chủng ngừa covid được cơ quan FDA chuẩn nhận là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson.
Như thế những khách du lịch đến Mỹ trong tương lai, mang theo giấy chứng nhận đã được chủng ngừa bằng thuốc Astra Zeneca hay các loại thuốc chủng khác chưa được Mỹ chuẩn y như những loại thuốc chủng ngừa của Tàu, có thể sẽ không được vào Mỹ?
Tại Canada cũng có khoảng trên 2 triệu người được chủng ngừa bằng loại thuốc Astra Zeneca, và trong số này có thủ tướng Trudeau, các thủ lãnh các đảng Bảo Thủ, NDP liên bang, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario..
Những người này kể cả thủ tướng Trudeau có nguy cơ sẽ không được vào Mỹ?
Hàng chục triệu người Anh đã được chủng ngừa bằng thuốc Astra Zeneca.
Theo kết quả của những cuộc thử nghiệm thì nếu được chủng hai liều những loại thuốc Pfizer hay Moderna thì tỷ lệ hữu hiệu phòng ngừa covid của hai loại thuốc này lên đến trên 90 phần trăm, tỷ lệ hữu hiệu của những loại thuốc Johnson& Johnson và Astra Zeneca là 70 phần trăm trong khi tỷ lệ hữu hiệu của thuốc Sinopham của Trung quốc chỉ có 51 phần trăm.

Trang web này đang sử dụng cookies để cải thiện chất lượng phục vụ. Bạn có thể từ chối gửi cookies cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Đồng ý Đọc thêm