Có năm dân biểu gốc Việt được bầu vào hạ viện tiểu bang Oregon

Portland: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong cuộc bầu cử dân biểu, thượng nghị sĩ diễn ra ở tiểu bang Oregon trong tháng 11 vừa qua, có đến 5 dân biểu gốc Việt đã đắc cử vào tòa nhà lập pháp tiểu bang này.
Tiểu bang Oregon là tiểu bang Hoa Kỳ có đông các nhà lập pháp gốc Việt nhất, so với các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ.
Những dân biểu vừa đắc cử hay tái đắc cử gồm nha sĩ Hai Pham, bác sĩ đo mắt Thuy Trần, bà Hoa Nguyễn, ông Daniel Nguyễn và dân biểu tái đắc cử Khanh Phạm.
Tất cả các dân biểu gốc Việt của tiểu bang Oregon, đều thuộc đảng Dân Chủ.
Như thế số dân biểu gốc Việt tương đương với 8 phần trăm số ghế dân biểu có trong tòa nhà lập pháp tiểu bang Oregon, trong khi tỷ lệ cư dân Á Châu, bao gồm cả những người Việt chỉ có 6 phần trăm so với tổng số cư dân trong tiểu bang.
Nữ dân biểu Khanh Phạm, giữ vững ghế dân biểu thêm một nhiệm kỳ nữa, với số phiếu đoạt được lên đến 82 phần trăm.
Bác sĩ Thu Trần thắng với gần 84 phần trăm số phiếu cử tri ở khu vực 45, tronng khi nha sĩ Hải Phạm thắng ở khu vực 36 với trên 60 phần trăm số phiếu. Bà Hoa Nguyễn thắng vớ 54 phần trăm số phiếu, trong khi ông Daniel Nguyễn, chủ nhân một nhà hàng cũng thắng với số phiếu 69 phần trăm ở khu vực 38.
Theo bà dân biểu Khanh Phạm thì những thành công của các ứng cử viên gốc Việt ở tiểu bang Oregon “chứng tỏ cho sự kiên cường của người tị nạn và con cái của họ, và là những phấn khởi của những người Việt trong việc hội nhập vào cuộc sống ở Mỹ”