Có thêm 177 ngàn công ăn việc làm tư nhân trong tháng 8

Theo bản công bố của tổ chức The ADP Research Institute phổ biến hôm 31/8, trong tháng 8 vừa qua chỉ có thêm 177 ngàn công ăn việc làm mới ở các công ty tư nhân, so với 371 ngàn công ăn việc làm mới có trong tháng 7 trước đó.

Con số 177 ngàn công ăn việc làm mới, ở các công ty tư trong tháng 8 là con số công ăn việc làm gia tăng thấp nhất trong vòng 5 tháng qua.

Điều này có nghĩa là nền kinh tế phát triển chậm lại, và số công ăn việc làm ít đi, sẽ khiến áp lực của các nhân viên đòi tăng lương sẽ giảm, và sẽ giúp làm giảm mức lạm phát?

Các chuyên viên đầu tư lo ngại là nếu có nhiều công ăn việc làm, nền kinh tế vẫn phát triển thì Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản, sẽ kéo theo những gia tăng của mức lãi suất nợ nhà.

Những lãnh vực có thêm nhiều công ăn việc làm ở Mỹ trong tháng 8 là lãnh vực giáo dục, y tế, giao thông và giao thương (trade).

Theo nhận định của Nela Richardson, kinh tế gia trưởng của tổ chức ADP thì nền kinh tế Mỹ đã gia tăng mạnh trong hai năm sau thời kỳ đại dịch Covid, đã trở lại tình trạng bình thường với mức gia tăng công ăn việc làm không còn cao như trước.

Theo những thông báo trong ngày thứ tư 30 tháng 8, thì mức gia tăng của tổng sản lượng nội địa (GDP) đã được cắt giảm xuống còn ở mức 2.1 phần trăm.