Có thêm 8 ca nhiễm COVID-19 ở Canada

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 7 tháng 3, thì có thêm 8 ca nhiễm COVID-19 ở Canada và nâng tổng số người bị nhiễm coronavirus lên tới 60 người.
Có 6 ca nhiễm mới ở tỉnh bang British Columbia và hai ca ở tỉnh bang Ontario.
Trong số 6 ca nhiễm mới ở tỉnh bang B.C., có 2 ca ở một nhà dưỡng lão.
Điều này đã làm các viên chức y tế tỉnh bang lo ngại: nguy cơ của một ổ dịch sẽ diễn ra ở nhà dưỡng lão, như trường hợp đã xảy ra ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ?
Bác sĩ Bonnie Henry, trưởng ty y tế tỉnh bang British Columbia cho biết là hai người có dương tính với coronavirus ở trong nhà già Lynn Valley Care Centre, đã nhiễm từ một nhân viên làm việc trong nhà già này và nhiều nhà già khác trong thành phố Vancouver.
Hiện nay, có 60 người bị nhiễm COVID-19 và chưa có tử vong, gồm 27 người ở tỉnh bang B.C., 30 người ở tỉnh bang Ontario, 2 người ở tỉnh bang Quebec và một người ở tỉnh bang Alberta.