Cộng đồng người Việt trao cho dân biểu Quốc hội danh sách quan chức CSVN vi phạm đạo luật Magnitsky

Hôm thứ Hai 09/03, các tổ chức chính trị, đoàn thể Cộng đồng đã đến trụ sở Quốc hội liên bang Canada ở thủ đô Ottawa để trao cho dân biểu Marie-France Lalonde (khu vực Orleans, Ottawa) danh sách các viên chức Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, đối xử khắc nghiệt với tù nhân lương tâm và tham nhũng.

Hiện diện trong buổi gặp gỡ với dân biểu Marie-France Lalonde có đại diện các hội đoàn: Hội Cựu Quân nhân QLVNCH vùng Ontario, Cộng đồng Người Việt Tự Do Ottawa, Việt Tân Ottawa, Voice Canada, Truyền thông Vietlive TV, Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu, Vietnamese Canadian Network, Ủy ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Nhân quyền.

Sau khi đại diện Việt Tân Toronto, ông Trần Minh Thành, giới thiệu với dân biểu Marie-France Lalonde đại diện các hội đoàn tham dự, cô Trần Thiên Mây (Đoàn Thanh niên PBC) đã trình bày mục đích của buổi gặp gỡ và chuyển cho bà Dân biểu Lalonde hồ sơ do cơ sở Việt Tân soạn thảo với danh sách và đầy đủ chi tiết những viên chức hiện đã và đang phục vụ cho chế độ độc tài đảng trị ở Việt Nam vi phạm những điều khoản quy định trong đạo luật Magnitsky.

Nữ dân biểu Lalonde đã tiếp nhận hai tập hồ sơ này và cho biết bà hiểu rõ những quan tâm của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Bà Marie-France Lalonde nói rằng bà cũng muốn được biết sự thật về chế độ hiện đang cầm quyền tại Việt Nam và đã nêu lên một số góp ý tích cực trong việc chuyển trình danh sách này lên Hạ viện và Thượng viện Canada.