Công ty Amazon sẽ mướn thêm 100 ngàn nhân viên

New York:Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 16 tháng 3, công ty Amazon sẽ mướn thêm 100 ngàn nhân viên trên toàn nước Mỹ, để có thể cung ứng được những gia tăng mua hàng trên mạng, khi hàng quán phải đóng cửa trong thời kỳ có đạo dịch COVID-19.
Phát ngôn viên của công ty Amazon cũng cho biết là công ty này sẽ tạm gia tăng lương cho các nhân viên thêm 2 Mỹ kim một giờ, và lương tối thiểu của công ty này sẽ là 15 Mỹ kim một giờ.
Nhân viên làm việc cho công ty Amazon ở các quốc gia Canada và Âu Châu cũng sẽ được tăng lương tương tự.
Công ty Amazon hiện có trên 800 ngàn nhân viên làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới.