Công ty làm xe hơi Ford chuẩn bị cho một số nhân viên nghỉ việc

Detroit: Trong hôm thứ hai ngày 26 tháng 6, phát ngôn viên của công ty làm xe hơi Ford đã xác nhận là công ty này sẽ cho một số nhân viên nghỉ việc trong tuần này.
Cũng theo người phát ngôn viên thì những người bị nghỉ việc là những nhân viên cổ trắng làm trong ngành kỹ thuật engineering, và số người bị nghỉ việc sẽ ở tại những trụ sở ỡ Hoa Kỳ và Canada.
Việc cắt giảm này nhằm giúp công ty Ford giảm bớt chi phí và gia tăng lợi nhuận.
Những nhân viên bị cho nghỉ việc ở cả ba khu chuyên môn là Ford Blue, Model e và Ford Pro.
Người phát ngôn viên của công ty Ford từ chối không cho biết con số nhân viên sẽ bị cho nghỉ việc.
Dưới sự lãnh đạo của ông chủ tịch điều hành, Jim Farley, công ty Ford đã thiết kế lại cơ cấu hoạt động của công ty này.
Trong tháng 8 năm ngoái 2022, công ty Ford đã cho cắt giảm 3 ngàn nhân viên làm việc trong các xưởng ráp xe hơi ở Bắc Mỹ và 3,800 nhân viên khác ở các cơ xưởng ở Âu Châu.
Theo ông chủ tịch Farley thì công ty Ford phải cắt giảm chi phí khoảng 7 tỷ Mỹ Kim, thì mới có thể cạnh tranh được với các công ty làm xe hơi khác.
Trong năm ngoái 2022, công ty Ford đã cắt giảm khoảng 10 ngàn nhân viên, và số nhân viên còn lại của công ty Ford trên toàn thế giới hiện nay là 173 ngàn người.