Cư dân Canada ào ạt mua thực phẩm dự trữ phòng khi bị cách ly

Mississauga: Hàng loạt những tin tức về việc hủy bỏ các cuộc tranh tài thể thao, các chương trình văn nghệ, việc đóng cửa các trung tâm sinh hoạt cộng đồng.. khi số người bị nhiễm COVID-19 ở Canada gia tăng.
Chính quyền cũng khuyến cáo cư dân không nên du lịch ra nước ngoài, tránh hội họp trong những tuần lễ sắp đến.
Khi số người bị nhiễm COVID-19 gia tăng trên toàn thế giới và ngay ở Canada, trong những ngày qua, những người Canadians vội vàng đi mua thực phẩm và những vật dụng cần thiết tích trữ: nguy cơ người ta có thể bị sống cách ly trong nhà, không được ra ngoài nhiều ngày, như trường hợp đã xảy ra ở Vũ Hánm ở Ý Đại Lợi và bây giờ ở Tây Ban Nha.