Cư dân Canada có thể mua công trái phiếu ủng hộ xứ Ukraine

Theo những tin tức loan báo hôm 21/11, cư dân Canada, muốn ủng hộ xứ Ukraine đang bị quân Nga xâm lăng, có thể bỏ tiền đầu tư vào loại công trái phiếu Ukraine Sovereignty Bond (USB) vừa được chính quyền liên bang ban hành.

Trị giá của loại công trái phiếu ủng hộ Ukraine USB, lên đến 500 triệu dollars.

Số tiền này sẽ được chuyển giao cho chính quyền xứ Ukraine trong việc trả tiền hưu bổng cho dân chúng, sửa sang đường xá cầu cống cũng như những hệ thống điện nước, đã bị quân Nga phá hủy.

Theo thủ tướng Justin Trudeau thì cư dân Canada có thể mua loại công trái phiếu USB này tại các chi nhánh ngân hàng, và việc mua các loại trái phiếu này cũng giản dị như là việc mua các loại công trái phiếu Canada khác.

Loại công trái phiếu USB sẽ đáo hạn trong vòng 5 năm và với tiền lời khoảng 3.3 phần trăm.

Người ta có thể mua loại trái phiếu này với mệnh giá căn bản là $100 trở lên, và có thể mua ở các ngân hàng như Royal, TD, CIBC,.. cũng như ở các công ty tài chánh hay các công ty tín dụng…

Loại trái phiếu USB sẽ trả tiền lời một năm hai lần vào ngày 24 tháng 2 và 24 tháng 8.

Công trái phiếu USB sẽ đáo hạn vào ngày 24 tháng 8 năm 2027, là ngày quốc khánh của xứ Ukraine.

TH (Theo CTV News)