Cư dân tại Georgia bị thiệt hại vì giông bão có thể nộp đơn xin cứu giúp từ quỹ FEMA

Gần một tuần sau một loạt các cơn bão lốc xoáy chết người quét qua nhiều nơi, mọi người đang bắt đầu các công tác dọn dẹp và sửa chữa, thay thế những đổ nát to lớn. Chính quyền liên bang đã sẵn sàng xuất ra những khoản tiền để cứu giúp tại những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất. Quyết định của Tổng Thống Joe Biden tuyên bố thiên tai tại nhiều nơi gồm có các tỉnh hạt Butts, Henry, Jasper, Meriwether, Newton, Spalding và Troup, và những cư dân tại đây có thể nộp đơn xin cứu giúp từ ngân quỹ cứu trợ FEMA của chính quyền liên bang.

Những chương trình cứu giúp gồm có những khoản tiền cấp phát cho cư dân tìm nơi cư trú tạm và sửa chữa thiệt hại về nhà cửa, hoặc những khoản cho vay với phân lời thấp để bù đắp những thiệt hại mà cư dân không có bảo hiểm bồi thường và nhiều khoản trợ giúp đa dạng khác.

Các viên chức FEMA cho biết trước khi muốn nộp đơn xin cứu giúp, mọi người nên chuẩn bị các thủ tục cần thiết gồm có chụp lại những tấm hình về nhà cửa và vật dụng trong nhà bị thiệt hại do giông bão và ghi lên danh sách những thứ gì đã mất mát. Nếu như có mua bảo hiểm về nhà cửa, mọi người cần lo thủ tục khiếu nại thiệt hại trước tiên với công ty bảo hiểm. Và sau đó nên ghi danh vào chương trình cứu giúp của FEMA để có thể được hưởng những sự giúp đỡ cần thiết. Mọi người có thể lên trang mạng DisasterAssistance.gov hoặc gọi cho đường giây giúp đỡ của FEMA là 1-800-621-3362.

Các viên chức của FEMA cho biết mức thu nhập của mỗi gia đình không ảnh hưởng đến việc họ có đủ tiêu chuẩn để được hưởng sự cứu giúp hay không, nhưng nói thêm rằng cơ quan FEMA chỉ giúp đỡ thêm cho những gì mà các hãng bảo hiểm đã không bồi thường cho những người bị thiệt hại. Cách tốt nhất là mọi người có thể lên trang mạng để nộp đơn xin cứu giúp, nhưng trong vài ngày sắp tới sẽ có một trung tâm cứu trợ được thiết lập với các nhân viên túc trực để nhận đơn.