Cư dân tỉnh bang Ontario từ 12 tuổi trở lên được đi chủng ngừa covid loại hỗn hợp

Toronto: theo những tin tức vừa loan báo, thì những cư dân ở tỉnh bang Ontario, từ 12 tuổi trở lên, sẽ được đi chủng ngừa covid loại hỗn hợp ( bivalent covid shot), bắt đầu từ ngày thứ hai 17 tháng 10.
Loại thuốc chủng ngừa covid hỗn hợp nhắm vào những loại covid biến thể omicron BA 4 và BA 5.
Các giới chức y tế tỉnh bang Ontario khuyến cáo là cư dân nên đợi 6 tháng sau khi chủng ngừa covid mũi cuối, trước khi xin chủng ngừa loại hỗn hợp, nhưng người ta cũng có thể xin chủng ngừa sau khi chủng ngừa mũi cuối cùng với thời gian ít nhất là 3 tháng.
Người ta có thể ghi danh xin chủng ngừa covid mũi hỗn hợp qua điện thoại 1-833-943-3900, qua các y viện đặc trách về chủng ngừa, hay qua các bác sĩ gia đình và các dược phòng.
Các giới chức y tế tỉnh bang Ontario cũng khuyến cáo cư dân nên đi chủng ngừa cúm và có thể xin chủng ngừa qua các bác sĩ gia đình. Chương trình chủng ngừa cúm ở tỉnh bang Ontario bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 sắp đến.
Những người từ 5 tuổi trỡ lên có thể xin chủng ngừa cúm và covid loại hỗn hợp cùng một lúc.
Tưởng cũng nên nói thêm là mùa cúm ở tỉnh bang Ontario thường bắt đầu từ tháng 11 cho đến tháng 2 năm sau hàng năm.
Bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario đã lên tiếng khuyến cáo là với nguy cơ số người bị nhiễm covid và cúm gia tăng, chính quyền tỉnh bang có thể cho lệnh đeo khẩu trang trở lại ở một số những nơi công cộng?
Bác sĩ Moore cũng nhấn mạnh là việc chủng ngừa cúm và covid sẽ làm gia tăng hệ thống miễn nhiễm để có khả năng chống lại sự xâm lấn của các loài vi rút, và nếu có bị nhiễm thì nhiễm nhẹ và không phải vào bệnh viện cũng như làm giảm số tử vong.