Cuộc Đại Khủng Hoảng Kinh Tế (The Great Depression) lần thứ nhì bắt đầu?

New York: Cuộc đại khủng hoảng kinh tế trên thế giới lần đầu diễn ra vào năm 1929 và kéo dài cho đến năm 1935 mới phục hồi. Trong thời gian có cuộc đại khủng hoảng này, chỉ số tổng sản lượng quốc nội GDP thế giới sút giảm 15 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ ở mức 23 phần trăm.
Trong thời gian có cuộc đại suy thoái ( the Great Receession ) diễn ra vào năm 2008-2009, chỉ số GDP chỉ sút giảm có 1 phần trăm.
Hiện nay đại dịch COVID-19 đang hoành hoành trên toàn cầu và gây rất nhiều nguy khốn cho mọi người, không những về những đe dọa chết chóc mà còn là những mất mát nặng nề về tài chánh: hàng loạt những công ty lớn nhỏ phải cắt giảm nhân viên như công ty hàng không Air Canada vừa loan báo cắt giảm 5,100 nhân viên.
Những ngành kỹ nghệ nhà hàng, du lịch là những ngành kỹ nghệ thiệt thòi nhiều, nhất là những nhà hàng Trung Hoa ở Bắc Mỹ và ngành kỹ nghệ du lịch bằng tàu đại dương.
Nhiều chủ nhân các nhà hàng ở Toronto đã nói là nếu tình trạng đại dịch còn kéo dài thêm nhiều tháng nữa, họ sẽ phải đóng cửa tiệm.
Nhiều chuyên gia tài chánh tiên đoán là số người thất nghiệp ở Mỹ sẽ lên đến 30 phần trăm, cao hơn cả trong thời kỳ kinh tế đại khủng hoảng vào những năm 1930?