Cuộc đình công của nhân viên hệ thống đường biển St Lawrence sẽ gây những nguy hại cho nền kinh tế Canada

Montreal: Trong hôm chúa nhật ngày 22 tháng 10, hàng trăm nhân viên làm việc cho hệ thống đường biển St Lawrence ở thành phố Montreal đã đình công.
Tuy chỉ có vài trăm nhân viên, nhưng hệ thống đường biển St Lawrence rất quan trọng cho nền kinh tế Canada, vì là đường biển chuyên chở hàng hóa và phẩm vật qua lại từ vùng Đại Tây Dương Canada đến Ngũ Đại Hồ.
Hệ thống đường biễn St Lawrence chạy dài từ hải cảng thành phố Montreal đến đại hồ Erie, qua 15 cửa thông thương và những cửa này được điều khiển bởi nhân viên làm việc cho hệ thống đường biển St Lawrence.
Nếu thiếu những nhân viên điều khiễn cửa thông thương, thì những tàu hàng sẽ không qua lại được.
Hệ thống đường biển St Lawrence chạy qua khoảng 100 hải cảng, giúp việc vận chuyển hàng hóa, lúa mì, sắt thép, xăng dầu… từ các tiểu bang miền tây nước Mỹ cũng như từ các tỉnh bang miền tây của Canada.
Nhờ hệ thống đường biển dài 300 cây số này, có 78 ngàn công ăn việc làm trực tiếp ở các hải cảng cũng như ở các tỉnh bang và tiểu bang, và có số thương vụ hàng năm lên đến 35 tỷ Mỹ Kim.
Khoảng 360 nhân viên làm việc cho hệ thống đường biển St Lawrence đã đình công đòi tăng lương, vì cho là mức lạm phát hiện ở mức quá cao, và tiền lương hiện tại của họ không đủ chi dùng.
Cũng vì sự quan trọng của hệ thống đường biển St Lawrence, các tổ chức kinh tế của Canada như là the Canadian Chamber of Commerce hay the Canadian Federation of Independence Business, đã khuyến cáo chính quyền liên bang nên can thiệp, không để cuộc đình công kéo dài quá lâu.
Một số lớn những cơ sở thương mại nhỏ, đã dựa vào hệ thống chuyên chở đường biển này, để đưa hàng hóa và phẩm vật đến khách hàng.