Đại dịch COVID-19: các sinh viên ngoại quốc ngành y tá ở Úc , được quyền làm việc không giới hạn.

Canberra, Úc Đại Lợi: Trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 3, thủ tướng nước Úc, ông Scott Morrison đã loan báo là chính quyền xứ này sẽ hủy bỏ việc giới hạn những sinh viên ngoại quốc ngành y tá được quyền làm việc, để giúp cho việc ngăn ngừa đại dịch COVID-19.
Trước đây các sinh viên ngoại quốc đang học ngành y tá ở Úc chỉ được quyền làm tối đa 40 tiếng đồng hồ trong mỗi 2 tuần lễ, nhưng bây giờ họ có quyền làm nhiều hơn nếu có việc.
Hiện có khoảng 20 ngàn sinh viên ngoại quốc, đang học ngành y tá ở Úc.