Đại dịch COVID-19 kinh hoàng tại Ý: thêm 3,590 người nhiễm bệnh và 368 người chết

Rome, Ý Đại Lợi: Tính đến ngày thứ hai 16 tháng 3, có thêm 3,590 người nhiễm COVID-19 ở Ý Đại Lợi và có thêm 368 người chết, nâng tổng số người chết ở xứ này lên đến trên 1,800 người.
Tính đến sáng hôm thứ hai 16 tháng 3, có đến gần 170 ngàn người bị nhiễm coronavirus trên toàn thế giới và có gần 6,500 người chết.
Đại dịch COVID-19 giảm dần ở Trung quốc , Nam Hàn, nhưng bộc phát mạnh mẽ ở các nước Âu Châu và bắt đầu lan qua Phi Châu và Bắc Mỹ.
Tại Hoa Kỳ có 3,668 người nhiễm bệnh và 67 người chết , trong khi ở Canada số người nhiễm bệnh là 341 người và có 1 người chết.
Tính đến ngày thứ hai 16 tháng 3, thì số người nhiễm và chết vì COVID-19 ở trên thế giới đã cao hơn con số người nhiễm và chết ở Trung quốc.
Điều này cũng cho chúng ta những hy vọng là đại dịch này phát xuất đầu tiên từ Trung quốc, có thể sẽ giảm dần trên thế giới trong những ngày sắp tới.?