Đại dịch COVID-19 ngày 31 tháng 3 năm 2020

Toronto: tính đến ngày thứ ba 31 tháng 3, trên toàn thế giới có trên 800 ngàn người bị nhiễm COVID-19 và trong số này có trên 38 ngàn người chết và trên 166 ngàn người khỏi bệnh.
Ba nước có nhiều người nhiễm bệnh nhất theo thứ tự là Hoa Kỳ với trên 164 ngàn người nhiễm bệnh và 3,170 người chết. Đứng thứ nhì là Ý Đại Lợi với 101,739 người nhiễm bệnh và 11,591 người chết.
Đứng hàng thứ ba là Tây Ban Nha với 94,417 người nhiễm bệnh và 8,189 người chết.
Tại Canada số người nhiễm bệnh và chết cũng tăng vọt: 7,448 người nhiễm bệnh và 89 người chết.
Tính theo từng tỉnh bang thì tỉnh bang có số người chết nhiều nhất là tỉnh bang Ontario với 1706 người bị nhiễm và 33 người chết.
Tỉnh bang Quebec có 3,430 người nhiễm bệnh và 25 người chết,tỉnh bang British Columbia có 970 người nhiễm bệnh và 19 người chết và tỉnh bang Alberta có 8 người chết trong số 690 người nhiễm bệnh.