Đại dịch COVID-19 ngày một lan rộng: 70 phần trăm cư dân Đức có thể bị nhiễm bệnh?

Toronto: Tính đến ngày thứ tư 11 tháng 3, có tổng số 121,564 người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới và trong số đó có 4,373 người chết.
Trong ngày thứ tư có đến 63 người chết ở Ba Tư, số người chết vì bệnh viêm phổi coronavirus nhiều nhất trong một ngày ở Ba Tư, và nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở xứ này lên đến 354 người, số người nhiễm bệnh viêm phổi ở Ba Tư lên đến 9 ngàn người.
Tại Hoa Kỳ có 29 người chết trong số 1,050 người bị nhiễm COVID-19.
Tây Ban Nha có 2,174 người nhiễm bệnh và 49 người chết, nước Đức có 1,629 người nhiễm bệnh và 3 người chết, nước Pháp có 1,784 người chết và 33 người chết, nước Ýcó 10,149 người nhiễm bệnh và 631 người chết.
Tại Canada có 94 người nhiễm bệnh và một người chết.