Đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 27

Văn phòng Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 2/11 phát đi thông cáo về đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 27 vừa kết thúc tại Washington D.C. 

Theo nội dung thông cáo, đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 27 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 11 tại Washington DC.

Cuộc đối thoại đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền và quyền lao động, bao gồm tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội; tự do tôn giáo hay tín ngưỡng; pháp trị và cải cách luật pháp; quản trị lĩnh vực an ninh; quyền của những người trong tình huống bị thương tổn như những nhóm sắc tộc thiểu số, những người thuộc cộng đồng LGBT+, người khuyết tật. 

Thông cáo nêu rõ, theo Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, việc thúc đẩy nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là chìa khóa cho sự can dự mở rộng của Hoa Kỳ với Việt Nam. 

Trước đó, hôm 3/10/2023, Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) kêu gọi Việt Nam cần khẩn cấp cải tổ quyền con người. Kêu gọi được đưa ra trước kỳ kiểm điểm phổ quát định kỳ (universial Periodic Review- UPR) tại Liên hiệp quốc lần thứ tư đối với Hà Nội dự kiến diễn ra vào năm tới. 

Giám đốc Châu Á của HRW, bà Elaine Pearson, nói rõ tình trạng đàn áp có hệ thống của chính phủ Việt Nam đối với các quyền dân sự và chính trị đáng phải chịu sự trừng phạt nặng hơn nữa của các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác thương mại. Giới này đang nhìn theo cách khác trong việc tăng tiến cái được xem là quyền lợi chiến lược; tuy nhiên họ cần nhận ra rằng viêc thúc đẩy quyền con người thuộc lĩnh vực quyền lợi chiến lược của họ. 

Theo HRW, từ năm 2019 đến năm 2023, cơ quan chức năng Việt Nam truy tố ít nhất 139 người theo các điều luật hà khắc; những người này chỉ lên tiếng chống bất công, phê phán chính phủ, hay ủng hộ cho những nhà hoạt động khác.