Dự án bảo hiểm dược phẩm toàn quốc Canada.

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ tư 12 tháng 6, tại thủ đô Ottawa, bác sĩ Eric Hoskins, nguyên bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario và là chủ tịch ủy ban các chuyên gia do thủ tướng Trudeau bổ nhiệm, đã công bố bản tường trình về việc thiết lập một chương trình bảo hiểm dược phẩm( phamacare) đại chúng cho Canada.
Theo bản đề nghị của ủy ban các chuyên gia thì chính quyền liên bang Canada nên thiết lập một chương trình bảo hiểm dược phẩm tương tự như chương trình bảo hiểm y tế đại chúng đang có ở Canada và đã được thiết lập cách đây 53 năm.
Bản đề nghị là chính quyền liên bang sẽ là người đặt ra các điều khoản căn bản với những hỗ trợ tài chánh, nhưng việc điều hành chương trình bảo hiểm dược phẩm sẽ do chính quyền các tỉnh bang và các vùng đảm nhiệm.
Tương tự như chương trình bảo hiểm y tế đại chúng, những cá nhân cũng có thể mua thêm bảo hiểm dược phẩm tư nhân hay qua chương trình bảo hiểm dược phẩm ở nơi làm việc.
Cũng theo bác sĩ Hoskins thì nếu chương trình bảo hiểm dược phẩm được thi hành, thì sẽ giúp chính quyền liên bang tiết kiệm được 5 tỷ dollars hàng năm.
Bản tường trình cũng khuyến cáo chính quyền liên bang nên bắt đầu việc thiết lập chương trình bảo hiểm dược phẩm vào năm 2022.