Đức giáo hoàng Phanxicô được khám nghiệm về COVID-19.

La Mã: Thero những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 3 tháng 3, đức giáo hoàng Phanxicô đã được thử nghiệm xem ngài có bị nhiễm corona virus hay không, sau khi người ta thấy ngài ho khi đọc huấn từ trong ngày chúa nhật tuần trước.
Đức giáo hoàng cũng hủy bỏ một tuần lễ tĩnh tâm và nhiều cuộc họp trong tuần trước.
Tuy nhiên những xét nghiệm cho thấy là đức giáo hoàng chỉ bị cúm.
Đức giáo hoàng Phanxicô năm nay 83 tuổi và ngài đã từng bị cắt bỏ một lá phổi trong những năm trước đây.
Dịch COVID-19 hiện đang lan tràn ở Châu Âu và nhất là