Fulton County lên kế hoạch đếm lại phiếu trong kỳ bầu cử vừa qua

Văn Phòng Bầu Cử thuộc chính quyền Fulton County đã loan báo kế hoạch sẽ đếm lại các lá phiếu của cử tri tham dự vào cuộc bầu cử chính quyền địa phương và tỉnh hạt trong ngày thứ Ba 7 tháng 11 vừa qua. Trong một thông cáo được đăng trên trang mạng của cơ quan, lý do của việc đếm lại các lá phiếu này là “nhằm xác định tính trung thực và chính xác của kết quả bầu cử trước khi đưa ra bản xác nhận chính thức”.

Cuộc đếm phiếu lại được dự trù bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều ngày 13 tháng 11 tại trụ sở chính Văn Phòng Bầu Cử ở Union City. Theo lời của một phát ngôn viên, việc này phù hợp với lời cam kết của Bộ Ghi Danh và Bầu Cử của tiểu bang nhằm duyệt lại kết quả nhiều cuộc bầu cử nằm trong những đơn vị được vẽ lại lằn ranh vừa mới xảy ra gần đây. Hơn thế nữa, việc đếm phiếu lại cũng tăng thêm một cơ hội để kiểm tra lại các kết quả cho nhiều cuộc tranh cử phải tiến vào vòng chung kết vào tháng 12 sắp đến vì đã không có ứng viên nào đạt được hơn 50% trong vòng đầu.

Đã có nhiều bầu cử mà kết quả hơn thua giữa các ứng viên rất khít khao, như tại Chattahoochee Hills, Rodney Peek dẫn trước nghị viên Troy Nettis với tỉ số 120 trên 103; tại College Park, Jamelle McKenzie dẫn trước đối thủ Karen Corbin với tỉ số 546 trên 534; và tại Fairburn, Linda Davis dẫn trước đối thủ James Whitemore với tỉ số 725 trên 721.