Georgia Power đề nghị tăng tiền điện 12% trong vòng 3 năm tới

Công ty điện lực chính của tiểu bang là Georgia Power Co. cho biết là họ muốn tăng tiền điện tiêu thụ của cư dân lên 12% trong vòng 3 năm sắp đến để có thể trang trải chi phí cho những kế hoạch tân trang máy móc và đối phó với chi phí gia tăng, và qua đó cũng giúp cho công ty có thể thu về lợi nhuận.

Kế hoạch này sẽ được đệ trình lên một ủy ban có tên là Georgia Public Service Commission do chính quyền thiết lập với 5 thành viên sẽ thảo luận và biểu quyết về những chính sách đề ra bởi các công ty cung cấp các dịch vụ công ích cần thiết như điện, nước, điện thoại v.v. Cuộc họp để biểu quyết này sẽ diễn ra trong tháng 12 tới đây, và bất cứ quyết định tăng giá nào cũng phải được sự chấp thuận bỏ phiếu của các thành viên trong ủy ban này.

Hiện nay, một gia đình tiêu thụ khoảng 1,000 giờ kilowatt điện mỗi tháng phải trả cho công ty điện lực trung bình $128 Mỹ kim. Với kế hoạch tăng giá mới này, số tiền hàng tháng sẽ tăng lên khoảng $14.03 trong năm 2023, và sau ba năm sẽ tăng lên tổng cộng khoảng $16.09 mỗi tháng so với giá hiện nay.

Tuy nhiên đó không chỉ là đợt tăng giá tiền điện mỗi tháng mà công ty điện lực Georgia Power sẽ áp dụng lên khách hàng của mình hiện nay vào khoảng 2.3 triệu gia đình. Cơ quan Public Service Commission cũng đã chấp thuận kế hoạch cho công ty được tăng thêm mỗi tháng $3.78 sau khi một nhà máy nguyên tử năng tại Plant Vogtle bắt đầu đi vào hoạt động.

Ngoài ra, công ty điện lực Georgia cũng sẽ nộp đơn vào tháng 2/2023 để tăng thêm tiền hàng tháng để bù đắp vào chi phí năng lương đã gia tăng trong thời gian qua, đặc biệt là chi phí về than đá và khí đốt mà công ty điện phải tiêu thụ để chạy các nhà máy điện.

Ban giám đốc công ty cho biết họ phải cần tăng giá điện cho mức thu nhập vì đã sử dụng hết số tiền trừ thuế của đợt cắt giảm thuế liên bang đưa ra trước đây giúp cho lệ phí được giảm xuống mỗi năm khoảng 220 triệu Mỹ kim.