Gia hạn thời gian đấu thầu dự án xây dựng Xa lộ thu phí Ga. 400

Bộ Giao Thông tiểu bang Georgia đã vừa quyết định gia hạn thêm 4 tháng trong việc tuyển lựa một nhà thầu và điều hành Xa lộ thu phí Ga. 400 sau khi một công ty đấu thầu lọt vào vòng chung kết đã quyết định rút lui. Các viên chức chính quyền Georgia cho biết việc kéo dài thêm thời gian này sẽ giúp cho hai nhà thầu còn lại củng cố thêm các đề nghị đấu thầu của họ. 

Ga.400 là một xa lộ dài khoảng 57 dặm, đi từ trung tâm thành phố Atlanta kéo dài đến ngoại ô phía đông bắc. Nhưng chính phủ Georgia muốn thiết lập những làn thu phí trên xa lộ này, đặc biệt trong một đoạn dài 16 dặm chạy xuyên qua hai tỉnh hạt Fulton và Forsyth. Ở mỗi chiều đi của xa lộ, sẽ có 2 làn đường thu phí từ phía trạm MARTA North Springs kéo dài đến đường McGinnis Ferry Rd, và một làn thu phí từ đoạn này đến đường McFarland Parkway. 

Dự án này, sau khi hoàn tất, sẽ gia tăng mạng lưới các làn xe thu phí trên xa lộ trong vùng Atlanta, bao gồm các làn xe thu phí trên Xa lộ I-85 tại DeKalb và Gwinnett, Xa lộ I-75 và I-575 Cherokee và Cobb, cũng như Xa lộ I-75 tại các tỉnh hạt Clayton và Henry. 

Thoạt đầu, thủ tục lựa chọn này sẽ được tiến hành vào tháng Giêng năm sau. Nay, quyết định này sẽ được đưa ra vào giữa năm sau. Quyết định này cũng sẽ ảnh hưởng đến lịch trình dự định xây cất các làn đường thu phí trên một phần của Xa lộ I-285. Kế hoạch này thoạt đầu được dự trù tiến hành vào năm nay, nhưng sẽ được hoãn lại sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án Xa lộ Ga. 400.

Sau nhiều thay đổi, giờ đây Bộ Giao Thông Georgia quyết định tìm kiếm một công ty đấu thầu tư nhân chịu đầu tư khoảng $6.1 tỷ Mỹ kim cho dự án này, và sau đó nhà thầu này sẽ điều hành và thu về lợi tức từ tiền thu lệ phí trong vòng 50 năm sau đó.