Giá một căn nhà độc lập ở vùng thủ phủ Toronto lên đến một kỷ lục mới.

Toronto: Những tin vui của nền kỹ nghệ địa ốc lại đến với thành phố Toronto trong những ngày đầu năm mới.
Theo những tin tức được hiệp hội những nhà địa ốc loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng giêng, thì trong vòng 1 năm qua, tính đến cuối tháng chạp năm ngoái 2019, số lượng nhà bán được ở vùng thủ phủ Toronto gia tăng 17.4 phần trăm, trong khi giá nhà gia tăng gần 12 phần trăm.
Giá trung bình một căn nhà ở thành phố Toronto hiện nay là 837,778 dollars.
Giá trung bình một căn nhà độc lập đã lên đến một kỷ lục mới là 1.05 triệu dollars, trong khi giá một căn condos cũng lên đến một kỷ luc mới là $612,464.