Giá nhà ở thành phố Calgary đã lên đến 1 kỷ lục trong tháng tư.

Calgary: Theo bản tin của hội đồng địa ốc thành phố Calgary phổ biến trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 5, thì giá trung bình một căn nhà ở thành phố Calgary trong tháng tư vừa qua, đã lên đến mức $550,800: một kỷ lục mới về giá nhà ở thành phố này trong tháng 4.
Giá nhà trung bình ở thành phố Calgary chỉ gia tăng 1.19 phần trăm trong vòng 1 năm.
Tuy nhiên có những hy vọng là nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Calgary đang trên đà tiến triển trở lại.
Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Calgary thì số nhà bán được trong tháng tư là 2,690 căn, sút giảm 21 phần trăm, nếu tính theo nguyên năm.
Số lượng nhà tung ra thị trường ở thành phố Calgary trong tháng 4 , sút giảm 32 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo nhận định của bà Ann-Marie Lurie , kinh tế gia trưởng của hội đồng địa ốc thành phố Calgary thì với số lượng nhà tung ra thị trường giới hạn, không có nhiều, sẽ khiến những người muốn mua phải cạnh tranh với những người khác, phải trả giá cao hơn nếu muốn mua được nhà, và sẽ khiến giá bán nhà gia tăng và giúp cho sự tiến triển lại của nền kỹ nghệ địa ốc của thành phố.
Trong khi đó nền kinh tế của thành phố Calgary vẫn tiến triển mạnh vì giá dầu khí vẫn ở mức cao, và nền kỹ nghệ của thành phố này dựa vào sự phát triển của năng lượng.