Gíá nhà ở Toronto gia tăng lần đầu tiên trong vòng 1 năm.

Toronto: Theo tin của đài truyền hình BNN Bloomberg phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 3, thì lần đầu tiên giá nhà ở thành phố Toronto gia tăng, trong vòng hơn 11 tháng qua, sau khi có những dấu hiệu cho thấy là ngân hàng trung ương Canada sẽ tạm ngưng việc gia tăng mức lãi suất căn bản trong những tháng sắp tới.
Theo bản công bố của hội đồng những nhà địa ốc vùng Toronto (TRREB) thì giá nhà trung bình ở thành phố Toronto trong tháng hai năm nay 2023 là 1.09 triệu dollars; gia tăng 1.1 phần trăm so với giá nhà của tháng giêng trước đó.
Đây là lần đầu tiên trong vòng 11 tháng qua,mà giá nhà ở thành phố Toronto gia tăng.
Tuy có những gia tăng, nhưng giá nhà ở thành phố Toronto đã sút giảm 19 phần trăm so với giá nhà của tháng 2 năm 2022.
Thị trường địa ốc Canada đã chậm bước tiến kể từ tháng 3 năm 2022, khi ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần, để ngăn chận sự gia tăng của mức lạm phát.
Mức lãi suất căn bản ở Canada gia tăng từ mức 0.25 phần trăm vào đầu năm 2022 lên đến 4.5 phần trăm, và đã làm cho nhiều người không có khả năng mua nhà, và nền kỹ nghệ địa ốc đã tụt dốc.
Có những dấu hiệu cho thấy là nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Toronto đã bắt đầu tỉnh giấc sau hơn 1 năm trong giấc ngủ đông: số lượng nhà bán được trong tháng hai năm nay 2023, gia tăng 8.5 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng giêng trước đó.