Gương Mỹ bỏ rơi miền Nam Việt Nam lại tái diễn ở Afghanistan

Kabul, Afghanistan: Nhân vụ Hoa Kỳ quyết định bỏ rơi Aghanistan trong những ngày sắp tới, báo New York Times đã làm một cuộc phỏng vấn những cựu chiến binh QLVNCH hiện đang cư ngụ tại Orange county, tiểu bang California.
Nhận xét chung của những cựu chiến binh gốc Việt này là gương Mỹ bỏ rơi miền Nam Việt Nam trước đây lại tái diễn ở Afghanistan.
Trong cuộc chiến Việt Nam ngoài số cán binh cộng sản tử trận còn có hàng triệu người dân Việt chết vì bom đạn, khoảng 250 ngàn binh sĩ QL VNCH và 58 ngàn binh sĩ Mỹ tử trận.
Nhận xét của các cựu chiến binh QLVNCH, tình trạng bỏ rơi đồng minh của Hoa Kỳ 46 năm trước ở Việt Nam, lại tái diễn ở Afghanistan, khi quân Mỹ rút nhanh khỏi chiến trường, để lại đội quân được Mỹ huấn luyện không được tiếp tế vũ khí, đạn dược, và cuối cùng đã phải tan hàng vì không chống lại được sự ủng hộ hùng hậu của cộng sản quốc tế cho quân cộng sản Bắc Việt.
Theo những dự tính, toàn thể quân lực Mỹ sẽ rút khỏi xứ Afhanistan vào ngày 11 tháng 9, nhưng ngay bây giờ đã có hàng trăm binh sĩ của quân đội Afghan tự động rã ngũ, đầu hàng nhóm phiến loạn Taliban.
Theo nhận xét của nhiều nhà bình luận thời cuộc thì việc tan rã của quân lực Afghan chỉ còn tính theo thời gian lâu hay mau mà thôi.