Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật trợ giúp những gia đình có người bị nhiễm coronavirus

Hoa Thịnh Đốn: Sau nhiều ngày bàn cãi, trong sáng sớm hôm thứ bảy ngày 14 tháng 3, hạ viện Hoa kỳ đã thông qua dự luật trợ giúp những gia đình có người bị nhiễm coronavirus với 363 phiếu thuận và 40 phiếu chống. 40 phiếu chống đều là những dân biểu của đảng Cộng Hòa.
Cũng sau nhiều ngày không đồng ý, trong tối hôm thứ sáu ngày 13 tháng 3, tổng thống Trump đã phổ biến những “tweet” nói là dự luật coronavirus này đã dựa theo những lời hướng dẫn của ông và ông ủng hộ.
Theo bà Nancy Pelosi, chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ thì dự luật này( sẽ cần thượng viện thông qua trong tuần tới) sẽ bao gồm việc cho mọi người Mỹ thử nghiệm bệnh COVID-19 miễn phí, không phải “co-pay” hay trả thêm tiền phụ phí.
Ngoài ra dự luật này cũng cho những bệnh nhân viêm phổi được nghỉ ăn lương 2 tuần, và cho gia đình những người có người bệnh, được nghỉ ăn lương đến 3 tháng.
Dự luật cũng có những điều khoản trợ giúp những người nghèo đang hưởng medicaid hay những người già đang có medicare, và trợ giúp tài chánh cho các chính quyền địa phương trong việc ngăn ngừa sự lan truyền của coronavirus.