Hai chiếc tàu chở dầu bị cháy trong vịnh Oman

Gulf of Oman: Theo những tin tức loan báo thì hai tàu chở dầu đã bị cháy trong vịnh Oman trong hôm thứ năm ngày 13 tháng 6.
Chếc tàu chở dầu của Nhật, Kokuta Corageous đã hai lần bị trúng một loại đạn hay mìn và 1 trong 21 thủy thủ người Phi Luật Tân của chiếc tàu chở dầu này đã bị thương. Chiếc tàu dầu này sau đó đã bị chìm?
Một chiếc tàu chở dầu khác, chiếc Front Altair của xứ Bermuda cũng bị trúng đạn hay mìn hay thủy lôi? nhưng may mắn không có ai bị thương vong.
Phi cơ trực thăng cấp cứu của hạm đội 5 Hoa Kỳ đã cứu thoát 21 thủy thủ của chiếc tàu chở dầu Nhật.
Nguyên nhân của hai chiếc tàu chở dầu bị tấn công đang trong vòng điều tra.
Trong tháng 5 vừa qua, cũng có 4 chiếc tàu dầu chạy trong vịnh Oman bị trúng mìn, mà Hoa Kỳ và xứ Saudi Arabia đã lên tiếng tố cáo là do bàn tay của nước Ba Tư phá hoại?