Hàng trăm binh sĩ của quân lực Canada phụ giúp việc làm sạch tuyết sau cơn bão.

St John’s, Newfoundland: Trong hôm thứ hai ngày 20 tháng giêng, khoảng 450 binh sĩ của trung đoàn 4 pháo binh đóng ở trại quân Gagetown ở tỉnh bang New Brunswick, đã được gửi đến thành phố St John’s để giúp cư dân và chính quyền thành phố dọn sạch số tuyết khổng lồ.
Những binh sĩ được gửi đến, thay vì được trang bị bằng súng đạn, lại võ trang bằng xẻng xúc tuyết.
Theo ông bộ trưởng quốc phòng Canada, thì các binh sĩ sẽ ở lại thành phố St John’s cho đến khi không cần đến nữa.
Những công việc của những binh sĩ là khai thông những con đường cho cư dân ra khỏi nhà, cũng như những con đường đến phòng khẩn cấp của các bệnh viện trong thành phố.
Các siêu thị, chợ búa đã mở cửa lại sau 5 ngày phải đóng cửa, tuy nhiên các trường học sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến hết tuần này đến ngày 24 tháng giêng.
Trong ngày thứ tư 22 tháng giêng, phi trường thành phố St John’s đã mở cửa trở lại.