Hàng triệu người nghèo ở Mỹ gặp khó khăn vì chương trình tài trợ thực phẩm vì đại dịch covid chấm dứt.

Hoa Thịnh Đốn: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, chương trình tài trợ thực phẩm cho những người nghèo ở Mỹ trong thời đại dịch covid, chấm dứt.

Chương trình Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), tài trợ cho khoảng 40 triệu người nghèo ở Mỹ , được ban hành vào Tháng Ba, 2020, ngay khi COVID-19 bước vào giai đoạn đại dịch.
Chương trình SNAP này tài trợ thêm thực phẩm cho một cá nhân với số tiền từ 90 Mỹ Kim một tháng lên đến 250 Mỹ kim một tháng.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia về trợ cấp xã hội thì việc cắt giảm tài trợ thực phẩm sẽ tạo những khó khăn cho những người có lợi tức thấp.
Trong khi đó thì mức lạm phát đã gia tăng cao trong những tháng qua, đã gây thêm những khó khăn cho những người nghèo vì giá cả thực phẩm đã tăng vọt gấp nhiều lần.
Bà Nicole Heckman, phó chủ tịch Quỹ AARP, cho biết việc cắt trợ cấp kết hợp với giá thực phẩm tăng cao sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức mà hàng triệu người đang phải đối mặt trong vấn đề an ninh lương thực.
Theo những thống kê thì trong năm 2021 có đến 60 triệu người Mỹ, không có đủ tiền mua thực phẩm, đã phải đến xin thực phẩm ở các trung tâm phân phát thực phẩm từ thiện ( food banks).