Hệ thống dược phòng Rite Aid của Hoa Kỳ xin khai phá sản.

New York: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 10, hệ thống dược phòng Rite Aid ở Hoa Kỳ đã xin khai phá sản.
Hệ thống dược phòng Rite Aid là hệ thống dược phòng độc lập lớn hàng thứ ba ở Hoa Kỳ với 2,200 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ.
Cũng theo những tin tức loan báo thì trong nhiều tháng trước đây, dược phòng Rite Aid đã lỗ trên 1 tỷ Mỹ kim!
Lý do nào khiến hệ thống dược phòng này lỗ lã nhiều như thế và cuối cùng phải khai phá sản?
Hệ thống dược phòng này gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với những dược phòng lớn hơn, cũng như gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với những công ty bán dược phẩm trên mạng như Amazon.
Ngoài ra nạn trộm cắp ngày một trầm trọng,đã diễn ra ở các hệ thống dược phòng Mỹ, kể cả hệ thống dược phòng Rite Aid. Có những băng đảng trộm, đi ăn cướp một cách công khai mà nhân viên an ninh đã không có biện pháp ngăn chận.
Ngoài ra hệ thống dược phòng Rite Aid cũng bị nhiều người kiện ra tòa, đòi bồi thường, vì đã bán thuốc giảm đau opioid cho thân nhân của họ, khiến những người uống thuốc giảm đau đã trở nên nghiền.
Các hệ thống dược phòng ở Mỹ đã không kiếm được lợi nhuận nhất là sau thời đại dịch covid, cũng như nạn trộm cắp, khiến hàng loạt những dược phòng đã phải đóng cửa hay cắt giảm các cửa tiệm.
Việc đóng cửa các chi nhánh của các công ty dược phẩm cũng sẽ gây khó khăn cho những người sống ở thôn quê, những người lớn tuổi, không tìm ra nơi để mua thuốc men.
Sau khi xin phá sản, hệ thống dược phòng Rite Aid sẽ cho đóng cửa khoảng 500 cửa tiệm trong số 2,200 cửa tiệm, và sẽ tiếp tục hoạt động.
Những người thiệt hại khi dược phòng Rite Aid khai phá sản là những người đầu tư, bỏ tiền mua cổ phiếu hay trái phiếu của hệ thống dược phòng này, khi trị giá của các loại đầu tư này sẽ không còn giá trị.
Những hệ thống dược phòng khác như CVS, Walgreens cũng cho cắt giảm số cửa tiệm ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ.