Hiệu trưởng bị điều đi nơi khác vì dùng ngôn từ kỳ thị sắc tộc trong lớp học

Sau kỳ nghỉ học dài ngày vào dịp nghỉ lễ cuối năm, học sinh tại trường Trung học Decatur, thị xã ngoại ô cách Atlanta khoảng 7 dặm về phía đông bắc, đã nhận được một thư thông báo của vị Quản Đốc Khu Học Chính cho biết một số những thay đổi và biện pháp kỷ luật tạm thời đối với hiệu trưởng và một thầy giáo tại đây liên quan đến việc ông ta đã dùng một từ ngữ mang tính kỳ thị sắc tộc trong nhà trường. 

Thông cáo cho biết vị thầy giáo này là ông John Chestnut hiện đang bị điều sang một công việc mới bên ngoài học đường trong lúc đang được thẩm định và điều tra. Ngoài ra, vị hiệu trưởng Rochelle Lofstrand cũng được điều sang một công việc khác để giúp cho cuộc điều tra về nội vụ được diễn ra trong một môi trường khách quan.

Bản thông cáo cũng cho biết là Khu Học Chính đã thuê mướn một chuyên gia độc lập đề điều tra và thẩm định về phương cách đối phó của nhà trường và học khu, duyệt xét lại các thủ tục áp dụng, và từ đó đề ra những phương cách để phục hồi lại sự tin tưởng của học sinh và ban giảng huấn tại nhà trường để hàn gắn những vết thương đổ vỡ niềm tin này.

Tuy vậy, một số học sinh như em Jayden Coer lại cho rằng những biện pháp sửa chữa tạm thời này chưa đầy đủ và không dứt khoát, vì đáng lý ra nhà trường phải sa thải ngay lập tức vị thầy giáo này vì đã dùng những từ ngữ kỳ thị sắc tộc ngay trong lớp học, chứ không nên dung túng và qua đó khiến cho tình trạng tệ hại này còn có thể bị kéo dài.

Cơ quan truyền thông địa phương là đài truyền hình FOX 5 đã liên lạc để phỏng vấn các ủy viên trong Hội đồng Quản trị và vị Quản đốc của Học Khu Decatur. Chưa thấy có vị ủy viên nào đã phúc đáp, và bà Quản đốc cho biết là đang bận việc, nhưng có thể trả lời các câu hỏi qua điện thư, nhưng cho đến giờ này vẫn chưa có câu hồi đáp nào được gửi ra.