Hoa Kỳ thắt chặt quy định cấp visa

Hoa Kỳ áp dụng thủ tục mới trong việc cấp thị thực kể từ ngày 03/06/2019 đối với người xin thị thực nhập cư hoặc không thuộc diện di dân. Ngoài những thông tin cá nhân như thường lệ, người xin thị thực vào Mỹ phải cung cấp thêm tên sử dụng trên các mạng xã hội hoặc số điện thoại để chính quyền Mỹ xác định được những người có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Trước đây, những thông tin này chỉ mang tính tự nguyện và chỉ được yêu cầu cung cấp trong trường hợp cần nghiên cứu hồ sơ kỹ lưỡng hơn, ví dụ đối với một người xin thị thực mà trước đây họ từng tới các khu vực được cho là nhạy cảm và hàng năm chỉ có khoảng 65.000 người nằm trong diện này.

Từ nay khoảng 15 triệu hồ sơ sẽ được xét duyệt kỹ càng, kể cả những hồ sơ xin thị thực du học hoặc kinh doanh, cũng như khách du lịch không phải là công dân 40 nước giầu nhất thế giới thuộc diện được miễn thị thực theo chương trình ESTA.

Các tổ chức bảo vệ quyền công dân đã tố cáo các biện pháp mới của chính quyền Mỹ là vi phạm đời tư cá nhân, đồng thời cũng nêu thắc mắc về thời gian của quá trình kiểm tra thông tin.