Hội Ái Hữu Phú Yên hội ngộ mừng Xuân

Trưa Chủ nhật 16/2, Hội Ái Hữu Phú Yên tổ chức long trọng buổi Hội ngộ mừng Xuân Canh Tý nhằm tạo dịp cho đồng hương gặp gỡ hàn huyên và nhắc lại kỷ niệm nơi quê nhà.
Sau phần nghi thức khai mạc, Hội trưởng Huỳnh Quốc Văn báo cáo sinh hoạt trong năm qua và lên kế hoạch cho năm 2020.

Bạch Cúc