Hội đồng thành phố Atlanta chấp thuận ngân khoản 12 triệu Mỹ kim để tu bổ đường sá

Các nghị viên hội đồng thành phố Atlanta đã vừa bỏ phiếu chấp thuận ngân khoản $12 triệu Mỹ kim để tu bổ đường xá trong thành phố được an toàn hơn, hầu đáp ứng nguyện vọng của cư dân sau khi có nhiều lời than phiền về tình trạng xuống cấp với những ổ gà, đường xá không bằng phẳng tại nhiều nơi gây phiền toái nhức đầu cho mọi người.

Kế hoạch tu bổ này cũng sẽ chi trả những công trình nâng cấp các lề đường, những nơi băng qua đường cho người bộ hành được sáng sủa và an toàn hơn, và nhiều dự án linh tinh khác.

Thị trưởng Andre Dickens nói rằng đây là một sự đầu tư vào hạ tầng cơ sở để bảo đảm Atlanta là một thành phố được xây dựng cho tương lai và sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi cho sự phát triển, và sẽ đem lại những kết quả ích lợi cho cư dân. Nghị viên Dustin Hillis cho rằng đây là một dự án cho những cải thiện “rất cần thiết”, bởi vì những kế hoạch đầu tư này có ngân khoản cao hơn hết trong hơn một thập niên qua.

Cũng trong phiên họp vừa qua, Hội đồng thành phố cũng chấp thuận kế hoạch chi ra $3 triệu rưởi Mỹ kim cho dự án nhà cửa với giá phải chăng cho người có lợi tức thấp, và khoảng $500,000 để gắn các máy thu hình canh gác tại Địa hạt số 9.