Hội nghị thượng đỉnh COP 15 diễn ra ở Montreal.

Montreal: Vào ngày 7 tháng 12, hàng nghìn đại biểu đại diện cho 192 quốc gia sẽ dành hai tuần tới ở Montreal, thảo luận về một thỏa thuận về những cách bảo vệ hệ thống sinh học ( biodiversity) trong 10 năm sắp tới.

Hội nghị COP 15 là hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học của Liên Hiệp Quốc, chính thức khai mạc vào ngày 7 tháng 12 tại Montreal.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, hội nghị sẽ tạo ra một thỏa thuận mới phác thảo các mục tiêu đa dạng sinh học toàn cầu trong 10 năm tới.
Đây là phần thứ nhì của cuộc họp COP 15,phần đầu tiên được tổ chức vào năm ngoái tại Côn Minh, Trung Quốc.

Mặc dù được tổ chức tại Montreal, nhưng hội nghị thượng đỉnh được chủ trì dưới sự chủ trì của Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học là một vấn đề lớn, bởi vì nó có khả năng dẫn đến một khuôn khổ hoặc thỏa thuận mới, vạch ra các mục tiêu về cách thế giới nên bảo vệ thiên nhiên và sử dụng thiên nhiên một cách bền vững và công bằng hơn.

Elizabeth Maruma Mrema, thư ký điều hành của Công ước Đa dạng sinh học nói: “Thực phẩm chúng ta ăn đến từ đa dạng sinh học, nước chúng ta uống đến từ đa dạng sinh học. cũng như không khí chúng ta hít thở”.

Mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học và xây dựng mối quan hệ bền vững với thiên nhiên để đối phó với tốc độ suy giảm đến tuyệt chủng của những loài cầm thú.

Mục tiêu mới theo dự thảo thỏa thuận là mục tiêu 30 x 30 được nhắc đến nhiều: bảo tồn 30% đất đai, nước ngọt và đại dương vào năm 2030.

Canada đã cam kết với cam kết đó. Các số liệu mới nhất cho thấy Canada đã bảo tồn 13,5% diện tích đất và nước ngọt và 13,9% lãnh thổ biển.